Wat is TOP Drenthe

Vanaf februari 2016 werken 10 schoolbesturen samen op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, TOP Drenthe genaamd.

Aanmelden als
inval leerkracht ?
klik hier

Visie

TOP Drenthe heeft de visie dat alleen gezamenlijk een antwoord kan worden geboden op de arbeidsmarktvraagstukken die op ons af komen.

Door samen te werken proberen we hieraan invulling te geven. Hierbij kan je denken aan het bevorderen van mobiliteit en het realiseren van nieuwe instroom. Dit alles gericht om de onderwijskwaliteit op onze scholen te behouden/ verbeteren.

Deelnemers